Spørgsmål Points
Er det et problem, hvis kritisk infrastruktur (så som vandforsyning, telekommunikation, elforsyning og veje) er ejet af Nordkorea? Er det et problem, hvis infrastrukturen er ejet af andre fra udlandet? 0
Opfølgende spørgsmål om SELVKRENDE BILER Hvad med at satse på kollektiv transport, selvkørende spovogne...? 0
Hvordan er det logisk at være imod at Tech giganterne overvåger eller kontrollerer os, men samtidig støtte kampen mod "hate speech" som netop fremelsker mere kontrol/censur? 0
Hvis borgere ønsker mere gennemsigtighed i hvordan folkevalgte kandidater agerer i deres virke og samtidigt effektivisere Folketingets arbejdsgange, vil I være Ok med at der bliver indført en algoritme, som kan overvåge og profilere jer? Mon ikke det kan accepteres, når det er et godt formål og vi borgere kan se mening med det? :P det er jo ikke værre end det som man vil gøre ved de arbejdsløse. 1
Er det smart at samle metadata fra samfundsvigtige og samfundskritiske firmaer og institutioner ved hjælp af noget gammel software skrevet af en offentlig og hemmelig organisation, der har svært ved at rekruttere dygtige IT-folk? 1
Opfølgende spørgsmål til Gladsaxe og arbejdsløse profilering. Når i alle her er så enige om at det er forkert, hvordan kan I redegøre, at jeres partier har så stemt ja til at lovliggøre denne profilering? 1
Højre-nationalistiske partier har de sidste par valg fået større andel stemmer. Det undrer mig at folketinget alligevel ikke lader til at overveje, hvilke negative konsekvenser det kan have i fremtiden, at vi logger mere og mere data, som så kan misbruges i fremtiden. 1
Opfølgende om NUMMERPLADE GENKENDELSE Hvorfor må parkeringskældre m.fregistrererl. dvs. Private firmaer vores nummerplade, vi får ikke noget valg- Og syntes du kommuner skal tillade det? 1
Hvorfor skal danskere betale så meget for el, som bare bliver givet væk gratis til skatte-undragende giganter der vil bygge datacentre i DK? 1
Burde de folkevalgte ikke stoppe med at skrive på SoMe kanaler, som om det svarer til seriøs kommunikation? 1
Hvad mener i om Nationalt Genom Center? 1
Politikerne snakker om, hvor vigtigt det er at Danmark kan følge med den teknologiske udvikling og innovere med ny teknologi. Men IT undervisningen i folkeskolen er dårligere i dag end den var for 35 år siden, det er svært at supplere sin eksisterende it-uddannelse og der uddannes så få IT folk fra de hårde IT uddannelser, at mange offentlige og private firmaer må omskole andre akademikere til IT folk. Hvad vil I gøre ved det ? 1
Hvad vil I gøre for at trække it kompentencer hjem? 2
OPFØLGENDE SPGSM. Offentlige IT løsninger, Venstre siger at man skal anvende flere hyldevarer. SUNDHEDSPLARFORMEN ER EN HYLDEVARER, der skulle tilpasses at 2 store konkurrerende Konsulenthuse, hvem havde ansvaret? De der valgte systemet, eller de 2 konkurrerende konsulenthuse? 2
Skal et kinesisk hyldevare system bruges som grundlag for lovgivning. Eller skal systemerne være så fleksibelt at de let tilpasses til den ønsket lovgivning. 2
Er det acceptabelt at private virksomheder ejer den fysiske digitale infrastruktur i Danmark (kabler osv)? 2
Opfølgning: Har Danmark brug for en domstol/institution, som på egen hånd kan tage sager op, som den mener strider imod menneskerettighederne? Lidt ligesom USA har en forfatningsdomstol der en gang imellem dømmer amerikanske love ugyldige. 2
Skal vi fortsætte med at genopfinde den dybe tallerken? F.eks. NemID --> MitID. 2
Når vi nu ved at bruttoskat virker for lønmodtagere, hvad er så begrundelsen for ikke at indføre det for virksomheder? 2
Designet i det kommende MitID er sårbart overfor man-in-the-middle, selv om version2 skrev om problemet med NemID for første gang for ca. 7 år siden. Alligevel tilføjes flere og flere meget følsomme tjenester der kan underskrives med NemID/MitID. Hvor usikker kan vi acceptere at MitID er? 3
Hvad er jeres plan til at fastholde studenter fra andre Lande her hjemme efter de er afsluttet deres studie? 3
På nuværende tidspunkt besværliggøres bevaring af digitalt født materiale af ophavsret. Lige nu står Det Kongelige Bibliotek for at sikre den danske del af internettet samt andet materiale som computerspil via pligtafleveringsloven og Netarkivet. Kan ophavsretslove opdateres for at øge tilgængelighedsgørelse af det indsamlede materiale for offentligheden? 3
Bør Danmark have en forfatninggsbeskyttelse, så folketingspolitikere ikke kan overtræde grundloven? 3
Politiet og andre offentlige får flere og flere muligheder for at lave indgreb uden dommerkendelse. Hvad er problemet med at kræve dommerkendelser? 3
Opfølgende -AI selvom ANSIGTSGENKENDELSE ikke pt ville blive brugt i Real Time, kan ny regering bruge overvågningstech på nye måder, der ikke ved indførelsen var formålet. Tænker politikere på at flere demokratiske lande pludselig har skiftet politik og blevet diktatoriske- 3
Hvad/hvordan du og din parti vil samarbejde med andre partier for at nedtone/nedkæmpe fremtoning mod anden etiske dansker? 3
Et stort problem med offentlig IT, er, at politikere konstant ændrer lovgivning. Burde man have karens perioder for IT lovgivning? 3
Skal økonomisk software, data og modeller, som DREAM, gøres til open source, så alle kan køre de samme analyser, som staten 3
En større og større del af arbejdet indenfor de fleste fagområder kan løftes af robotter og kunstig intelligens. Hvordan vil dit parti håndtere dette? 4
Bør vi have mulighed for at bruge den åbne krypteringstandard OpenPGP, når vi udveksler elektronisk post med det offentlige? 4
Er der behov for en Digital Grundlov og hvad skal det stå i den? 4
Nytter det overhovedet at stritte imod de store økonomiske interesser? 4
Hvordan undgår vi at (it-)firmaer bliver så store at de reelt er uden for demokratisk/parlamentarisk kontrol. 4
Når en kommune har en mistanke om at et barn ikke længere skal bo hos værger (potentiel tvangsfjernelse), vil de bedre proces ikke være at man får en dommer til at vurdere kommunens baggrund/mistanke og hvis der gives lov af dommeren, så kan kommunen få data fra hvert register og nøjagtig den/de borgere der er i fokus. 4
Skal der være flere, færre eller ingen nummerpladescannere i Danmark? 4
De af jer som taler varmt for frit software, hvad kan I gøre i folketinget for at fremme det. Udbud bliver vel ikke normalt formuleret af folketinget? Hvilken slags lovgivning vil i indføre for at fremme offentligt brug af frit software? 4
Mener i, at Danmark burde opbygge en selvstændig eller Europæisk infrastruktur, for at frigøre sig fra både kinesisk, men især også amerikansk kontrol? F.eks. i form af at skabe egne mikrochips/telenetværk/osv. 4
Hvordan skal staten, kommuner og offentlige institutioner sikre sig kvalificeret it-arbejdskraft, så de kan udvikle og drifte egne langsigtede løsninger frem for at være bundet til kort-sigtede udbud til kommercielt licenseret software? 5
Hvordan skal man i praksis forhindre virksomheder som Google eller Facebook i at blive brugt til at sprede hævnporno? Forventes det at al kommunikation skal gennemses af en (automatisk?) censor før modtageren kan se det? Hvad med tjenester der benytter end-to-end-kryptering? 5
Folkeskolen bliver nævnt som en vigtig drivkraft ift. at vække børns interesse for og bibringe børn en grundlægggende viden om it. Hvordan skal det kunne lade sig gøre, når næsten ingen lærere har stærk viden om it? 5
I hvilket omfang skal staten prioritere åben software i forhold til almindeligt kommercielt software? Det vil kræve mere egenudvikling af software og føre til nye risici i offentlige it-projekter. 5
Europæiske frihedsrettigheder... går det over grænsen? 15. April 2019 vedtog det Europæiske Parlament indførelse af nyt grænsekontrolsystem. Schengen har dermed oprettet en fælles database, til biometrisk registrering af 350 mill. Borgere i EU: CIR Common Reposirory database. Er det iorden at der er GDPR & ePrivacylovgivning der beskytter borgeres personoplysninger, og samtidig at der pludselig på overnationalt plan vedtages helt modsat lovgivning. Www.gemalto.com er virksomheden der har lavet systemet, skal de administrerer disse særligt sensitive data for hver EU borger? 5
Skal vi have en Cyber-/IT-/privatlivs-minister? 6
I dag ligger store dele af de danske uddannelses-dokumenter (opgaver, karakter, osv) i Google docs og dropboxes, hvor de ikke hører til. Har i tanker om hvad i ville gøre med/mod det? 6
Bør det offenlige have en politik om Open Source software? 6
Er den grad af overvågning, som den digitale prøvevagt foretager, ikke en krænkelse af menneskets privatliv? Hvad mener I eller jeres partier om det? 7
Nørde spørgsmål: i dagens Danmark opdager man en svaghed i et IT system ved at prøve at komme ind og indberetter den til ejeren, bliver man straffet for at være hacker. Anmelder man til Datatilsynet, tager det lang tid at få lukket sikkerhedsbrud og kan blive dyrt for system-ejeren i form af bøde. Hvad vil I ændre ved den "kill the messenger" kulturen og fokuserer på at vi i fællesskab kan rette på fejl? 7

Opdater hvert sekund (0 for ingen opdatering)